در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

مقاله ترجمه شده نقش و عملکرد رفتار تغییر رنگ چهره در پرندگان

61,250 تومان
چكیده اطلاعات گذشته پیرامون نقش داشتن رنگدانه هایی در برقراری ارتباط بصری در چهره وجود داشت، هموگلوبین های موجود در خون همه پرندگان، مسئول ایجاد رنگ قرمز و برافروخته در بخش های بدون پوشش پر در برخی از گونه ها می باشد. هدف ما از این بررسی دو موضوع را شامل می شود: (1) مطالعه سازگاری های دستگاه گردش خون در زیر پوست چهره دو گونه که رفتار برافروخته شدن و گلگون شدن چهره در آن ها وجود دارد: Polyborus plancus و گونه ای کرکس با نام Necrosyrtes monachus. و (2) تهیه نخستین لیست از گونه هایی که این رفتار در آن ها وجود دارد. بخش های بدون پوشش پوست صورت در دو گونه یاد شده در لایه زیرپوست دارای سیستم مویرگی فشرده ای هستند که وقتی از خون پر شود، قادر است رنگ پوست را قرمز نماید. در مقابل، در زیر پوست بخش های پوشیده شده از پر مویرگ ها فاقد فشردگی بوده و توانایی تغییر رنگ پوست در مناطق را نخواهند داشت. کلیدواژه‌ها: هموگلوبین، Polyborus plancus، تغییر رنگ، پرندگان، رنگدانه.

مقاله ترجمه شده اندازه ی موثر جمعیت در یک جمعیت فوک خز دار در تنگنا

34,200 تومان
چكیده اندازه ی جمعیت سر شماری (N) معمولا تنها اطلاعات موجود برای تهدید شده ترین گونه ها می باشد.برای مسائل تکاملی اندازه ی موثر جمعیت (Ne) نه تعداد سرشماری یک نگراتی اولیه می باشد.عواملی مثل تغییرات در نسبت جنسیت تعداد زاد آوری تغییرات اندازه ی جمعیت از نسل های مختلف و سیستم جفت گیری مهم هستند از 2000 سال قبل از میلاد فوک خزدار آمریکای جنوبی Aretocephalus australis در پرو توسط انسان ها بهره برداری شده است و حالا جمعیت اصلی در نتیجه دسترس پذیری کم غذا در طی پدیده ال نینوی شدید 1998-1997،72%کاهش یافته است.در این زمینه A.autralisحالا در معرض خطر انقراض در پرو طبقه بندی می شود.ما اولین بر آورد Neجمعیت در پرو A.australisرا ارائه می دهیم که اثرات سیستم جفت گیری و تغییرات دراندازه ی جمعیت به واسطه ی ال نینوی 1998-1997 را در نظر می گیرد.Neحاصل 2153 نمونه بود.ما معتقدیم که Neبر آورد شده برای جمعیت پرو یک مقدار بحرانی می باشد چون به طور معنی داری کمتر از میانگین مینیمم جمعیت زیست پذیر برای مهره داران می باشد(7000 بالغ در سن زاد آوری) این Neبرآورد شده اهمیت فراوانی دارد چون همراه با رویداد های جاری ال نینو دلایل نگرانی فراوان برای بقای گونه هستند و بایستی در طرح های آتی مدیریت در نظر گرفته شوند تا محافظت اینگونه در سواحل پرو تضمین شود. کلیدواژه‌ها: اندازه مؤثر جمعیت، آرکتوسسالوس آسترالیس، جمعیت در پرو، ال نینو.